CONCURS


ANUNȚ

 

Filarmonica “Dinu Lipatti” Satu Mare organizeazã în data de

26 SEPTEMBRIE 2016 ORA 13:30 la sediul instituţiei, CONCURS pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante pe perioadă determinată :

 

– 3 posturi artist instrumentist studii superioare la compartimentul vioarã

(vioara I şi vioara a II-a)

 

– 2 posturi artist instrumentist studii superioare la compartimentul violoncel.

 

Data limitã a depunerii cererilor de înscriere este vineri, 23 septembrie ora 13.

 

Acte obligatorii la dosarul de înscriere :

 • Cerere de înscriere la concurs
 • Copie act identitate
 • Adeverinţã medicalã care atestã cã persoana în cauzã este aptã din

punct de vedere medical pentru ocuparea postului

 • Diploma de studii
 • Certificat de cãsãtorie dacã este cazul
 • Certificat de cazier judiciar.

 

Depunerea cererilor de participare la concurs se face la sediul filarmonicii,

P-ţa Libertãţii nr. 8, Satu Mare.

Relaţii suplimentare privind desfãşurarea concursului se pot obţine zilnic între orele 8-14 la sediul instituţiei sau la telefon 0261-712-666.

Pentru concursul organizat în data de  26 septembrie  2016  candidaţii să ia lergătura cu doamna prof. Cipriana Gavrişiu tel 0723044123

 În perioada 21-26 sept 2016 va corepeta cu toţi candidaţii care vor să particepe la concurs.

 

BIBLIOGRAFIE :

 

COMPARTIMENTUL VIOARA  I – VIOARA A II-A

 1. I.S. Bach – o parte (la alegere) dintr-o sonatã sau partitã solo
 2. Un concert partea I cu cadenţã
 3. Pasaje de orchestrã care vor fi stabilite de cãtre concert-maestru şi şeful de partidã vioara II-a.

 

COMPARTIMENTUL VIOLONCEL

 1. Un concert partea I cu cadenţã
 2.  Pasaje de orchestrã care vor fi stabilite de cãtre şeful de partidã.

 

                                                                               Director General-Manager,

                                                                                        conf. univ. dr. Rudolf Fátyol